Kullanım Şartlarımız ve Koşullarımız

Tüm Şartlar ve Koşullarımızı buradan öğrenebilirsiniz

Kullanıcı Sözleşmesi

Bu sözleşme, sitemizdeki ve ürün hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

Sitemize üye olarak veya ürünlerimizi kullanarak, kullanıcı sözleşmesini okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul edip onayladığınızı beyan etmiş oluyorsunuz.

1. TARAFLAR

İş bu Quartiy Kullanıcı Sözleşmesi(buradan itibaren"Kullanıcı Sözleşmesi olarak anılacaktır") www.Quartiy.org sitesine üye olan ve yazılım ürünlerini kullanan(quartiy ve kullanıcı) arasındadır.

2. TANIMLAR

Quartiy: Quartiy Yazılım Hizmetleri
Kullanıcı: Sitemize üye olan, yazılım hizmetlerimizi kullanan ve sitede yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü hizmetlerden, iş bu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.
Site: www.Quartiy.org isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Quartiy tarafından verilen ürün hizmetlerinin ve yazılımlarının kapsamında kullanıcı arasında alım, satım, kullanım ilişkin koşulların, sitede sunulan hizmetlerin ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.Bu sözleşme site içerisinde ve yazılım ürünlerinin içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe, hizmetlere ve ödemelere ilişkin olarak Quartiy tarafından yapılmış olan uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanları kapsar.

4. ÜYE VE MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Üyelik, sitenin ilgili bölümünden, kullanıcı olmak isteyen kişilerin üye olmak için gerekli olan bilgilerin gönderilmesi sonucu kayıt işleminin yapılmasıdır. Üyelik işlemlerinin tamamlanması kullanım sözleşmesinde belirtilen hak ve yükümlülüklerin kabul edildiği anlamına gelir. Üyelik işlemi tamamlanmadan iş bu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2 Siteye üye olabilmek için reşit olmak şarttır. Quartiy tarafından üyeliği dondurulan, üyelikten uzaklaştırılan veya üyeliği süresiz olarak yasaklanan kişilerin başka bir kullanıcı hesabıyla üye olmaları yasaktır. Bu kişilerin site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, site üyesi olması sonucunu doğurmayacaktır.

4.3 MÜŞTERİ, masa üstü ve web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu, bilgisayar (sunucu / hosting / yazılım) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.

4.4 Yazılım süresi boyunca Quartiy’in talep ettiği bilgi,evrak ve yazılı dokümanları kendisi tedarik etmeli veya ettirmelidir. Müşterinin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmeden dolayı Quartiy sorumlu tutulamaz.

4.5 MÜŞTERİ, Quartiy tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının Quartiy ‘e ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

4.6 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, Quartiy'in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

4.7 Quartiy, hiçbir gerekçe göstermeden bildirimsiz ve tazminatsız olarak üyeliği sona erdirme hakkına sahiptir. Üyeliğin sona erdirilmesi nedeniyle Quartiy’den herhangi bir nam altında tazminat talebinde bulunulamaz.

4.8 MÜŞTERİ, ürünün herhangi bir şekilde farklı bir bilgisayara kopyalamayacağına, programa yönelik herhangi bir zarar verecek unsur gerçekleştirmeyeceğine, herhangi bir yasa-dışı bir durum gerçekleştirdiğinde kurulan ürünün hem garanti, hem de üyelik olarak QUARTİY tarafından iptal edileceğini beyan etmektedir.

4.9 MÜŞTERİ, her ay 1 adet kurulum hakkı olduğunu ve kurulum hakkını kullandığı ay içerisinde tekrardan bir kurulum istediğinde kurulum ücret ödeyeceğini beyan eder, ödemediği takdirde herhangi bir kurulum gerçekleştirilemez.

5. QUARTİY'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Müşteri’nin ihtiyaç duyduğu yazılımları hazırlamakla yükümlüdür.

5.2 Müşteri’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek sadece yazılım hatalarını ve sorunları 1 hafta içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

5.3 Müşteri tarafından iş süreçlerini yazılımsal olarak entegre etmekle yükümlü olup, istenilen işleyişin yerine getirmesiyle yükümlüdür.

6. GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Hem QUARTİY hem de MÜŞTERİ birbirlerinin gizlilik kurallarına saygı göstermelidir. Üçüncü şahıslarla paylaşılması zorunlu olmayan ve zaten diğer kişilerin ulaşımına açık olmayan tüm bilgiler gizli kabul edilip başka kişilerle paylaşılmamalıdır.

6.1 Quartiy, yazılım içeriğine ve veri tabanına kayıtlı bilgileri ve özel bilgileri 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşmayacağını ve kullandırmayacağını beyan ve taahhüt eder.

6.2 MÜŞTERİ, kendi çalışanlarının, herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurundan dolayı şifrelerin 3. kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan QUARTİY mesul değildir.

7. ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

8. GARANTİ

Yazılımın, istenilen her türlü fonksiyonu yerine getirecek şekilde testleri tamamlandıktan sonra çalışır durumda yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve toplam garanti süresi 1 ay olacaktır.

QUARTİY tarafından titizlikle geliştirilecek ve test aşamasında olası hatalardan arındırılacak yazılımda, 1 ay garanti süresi içerisinde olabilecek yazılım veya tasarım hatalarının düzeltilmesinde veya yazılımın çalışmaması durumunda müdahale edilip çalışır duruma getirilmesi esnasında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

9. İŞİN TAMAMLANMASI & İPTALİ

Sistemin hazırlanması Müşteri haricinde bir sebepten dolayı iş tamamlanmayacak ise QUARTİY aldığı tüm ücretleri iade etmek zorundadır.

Müşteri için yapılmış olan tüm fonksiyonel ve tasarımsal ürünler/çalışmalar sözleşme sonrasında dijital olarak veya mail ile Müşteri’ye iletildiğinde / sunulduğunda QUARTİY işin %100’ünü tamamlamamış / teslim etmemiş olsa dahi peşin olarak aldığı sözleşme tutarında belirtilen %50’lik ön ödeme kısmını müşteri talep etmeyecektir.

10. PROJE AMACI

Günümüz teknolojisine uygun gerek görsel gerekse de teknolojik olarak kurumu en iyi şekilde işleyişini sürdürecek ve yönetimsel marj sağlayacak müşterinin ihtiyaçları doğrultusudna yazılımın müşteriye hazırlanıp sunulmasını ve kurulum start-up kapsamaktadır..